1000 Hojas

Grup de teatre amateur
📍 Els podeu trobar assajant cada dimarts de 19 a 21h a la Lleialtat

La Companyia de teatre 1000 hojas neix el febrer del 2022, fruit de l’amor per l’actuació que senten els 7 actors i actrius que la componen, i amb l’objectiu de crear, compondre i viure l’art del teatre de manera quotidiana, així com de poder transmetre missatges que creiem interessants i necessaris a tots aquells espectadors i espectadores que vinguin a veure les nostres peces.