Equipaments lliures

Aquest projecte vol donar solució a les necessitats tecnològiques d’un equipament com la Lleialtat, amb criteris ètics, mantenint la sobirania tecnològica i sense posar en risc les dades de les persones implicades en el projecte. De manera que la Lleialtat pugui servir de model de bones pràctiques de cara a d’altres espais, entitats i a la ciutadania en general.

Equipaments Lliures ha treballat quatre aspectes: Divulgació, per fer comprensible a la ciutadania la importància de les tecnologies lliures, ètiques i descentralitzades; Formació, per tal fomentar l’alfabetització digital i l’aprenentatge al llarg de la vida; Infraestructura, per vetllar per la Sobirania Tecnològica als barris i ser propietàries de les nostres dades i xarxes i Documentació, per possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta, apoderant així a altres espais i projectes.

Equipaments Lliures és un projecte impulsat des de la comissió tecnològica de la Lleialtat.

Web: https://tec.lleialtat.cat