Comissions

Les Comissions són espais lliures i espontanis oberts a tota la ciutadania, on la participació s’organitza per temàtiques i per tant aquesta pot resultar més fructífera i alhora menys feixuga.

Acció Comunitària

Promou l’enfortiment de la xarxa comunitària. Vetlla pel correcte funcionament dels mecanismes de participació i treballa per l’empoderament i la coresponsabilitat de la comunitat. Contacte: info@lleialtat.cat

Programació

 Recull propostes i dissenya les grans línies de la programació sociocultural de l’equipament. Vetlla per les línies programàtiques i per cercar l’equilibri entre les diferents propostes. Contacte: programacio@lleialtat.cat

Comunicació

Dissenya el Pla de Comunicació. És l’encarregada de decidir les estratègies, els formats i mitjans per donar a conèixer els projectes i les activitats de l’equipament i de l’entitat. Contacte: comunicacio@lleialtat.cat

Tecnològica

Neix amb l’objectiu de vetllar per l’apoderament digital de les persones i col·lectius del barri. Proposa i capacita als socis i sòcies de la CELS en l’ús d’eines tecnològiques lliures i ètiques per tal de gestionar l’equipament, facilitar la comunicació, crear contingut i emmagatzemar dades. Contacte: info@tec.lleialtat.cat

Econòmica

Treballa en la confecció dels pressupostos, revisa la comptabilitat i vetlla per la seva transparència, pensa estratègies d’autofinançament. Cerca recursos per les activitats de la CELS a través de la gestió i seguiment de subvencions, premis, concursos i patrocinis. Proposta de criteris de gestió econòmica social i solidària.  Contacte: administracio@lleialtat.cat

Memòria

L’objectiu de la comissió és fer xarxa entres tots els projectes que es dediquen a temes de Memòria al barri de Sants i posar en comú línies de treball des de la Lleialtat. A partir de la Comissió es vol difondre els diversos projectes a partir d’un Treball en Xarxa entorn a uns temes escollits anualment. Contacte: info@lleialtat.cat