Com ens organitzem?

Els Eixos

La CELS s’ha dotat de tres espais de trobada, debat i proposta que permeten fer tangibles tres de les seves línies d’actuació: veïnatge, cultura i cooperació. La creació d’aquests espais pretén impulsar els respectius àmbits i fomentar-ne la mútua interacció, de manera que es puguin impulsar accions transversals.

Segons el seu àmbit d’acció les entitats i col·lectius es podran incorporar a l’eix respectiu. D’aquesta manera les entitats més lligades als respectius camps poden debatre i fer propostes a les comissions operatives de la Lleialtat.

Eix veïnal

L’eix veïnal vol agrupar a totes les entitats que treballen per la millora dels barris i de les seves condicions de vida, ja sigui des d’un punt de vista urbanístic, social.

Eix cultural

És vol generar un espai per a les entitats que treballen en l’àmbit cultural, sigui quina sigui la seva disciplina, de manera que es facilitin les interaccions.

Eix cooperativista i de consum responsable

Aquest eix vol agrupar a cooperatives i col·lectius que treballin en l’àmbit de l’economia social i solidària i per la difusió de les opcions de consum responsable.

Quins són els Espais de Governança?

Fòrum de la Lleialtat

És un espai de participació obert a les veïnes, veïns i entitats del barri per escoltar-nos i poder prendre decisions entre totes. El Fòrum de la Lleialtat és una porta d’entrada per totes les persones que vulguin participar i implicar-se en el projecte.

Les Comissions operatives

Les Comissions són espais lliures i espontanis oberts a tota la ciutadania, on la participació s’organitza per temàtiques i per tant aquesta pot resultar més fructífera i alhora menys feixuga.

Actualment són operatives les següents comissions: economia, programació, acció comunitària, lleialtec i comunicació.

——

La Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca (CELS) és una entitat sense ànim de lucre, formada pel veïnat, associacions i col·lectius vinculats a Sants, constituïda l’any 2016 per donar vida a l’Espai de Participació La Lleialtat Santsenca.

La CELS promou la cultura, l’acció comunitària i la cooperació, el respecte i la llibertat; així com un desenvolupament públic i social més proper i participatiu, donant resposta als anhels de construir una societat més justa.

gestiódemocràticaitransparent