La Troca

La Troca és una Escola Comunitària de Formació Permanent impulsada per veïnes i veïns de Sants. Un espai de trobada, diàleg, aprenentatge i convivència de les persones adultes dels barri que, alhora, impulsa una ciutadania més sobirana, crítica i autònoma.

Aquest projecte dona resposta a les necessitats formatives mitjançant la construcció d’un espai horitzontal, participatiu, comunitari, flexible i accessible a tothom. Per això s’adapta a les diverses necessitats i circumstàncies de la vida adulta, parant especial atenció a les persones i col·lectius que es troben en situació de desigualtat a l’hora d’interactuar a la societat.

L’oferta formativa de la Troca inclou, entre d’altres, castellà, català, anglès, neó-lectura, alfabetització, informàtica, mòbils, arts plàstiques o salut sexual i reproductiva. També s’ha impulsat una Xarxa d’Intercanvi de Coneixements on les veïnes i els veïns poden compartir els seus coneixements. El projecte també ha incorporat un espai d’orientació.

La Troca és un projecte impulsat per l’Associació Educativa i Cultural Formes, acollit a la Lleialtat Santsenca.

Web: https://latrocasants.org/