AICE

Federació d’Associacions d’Usuaris d’Implant Coclear a Espanya
http://implantecoclear.org/
📨 Contacte: aice@implantecoclear.org (Joan, Mª Teresa)

La Federació AICE és la Federació d’Associacions d’Usuaris d’Implant Coclear a Espanya, d’àmbit estatal i declarada d’Utilitat Pública.

Els nostres objectius principals són la divulgació verídica de la informació sobre la pèrdua auditiva i l’ajuda tècnica que representa l’I.C. en tots els aspectes així com la defensa dels interessos dels propis implantats.

Tenim la nostra seu social al barri de Sants, a Barcelona ciutat i oferim serveis d’assessorament, atenció a les famílies, difusió i divulgació a través dels nostres webs, la revista Integración i a les xarxes socials.

També treballem en la defensa de les necessitats del col·lectiu, material de rehabilitació, biblioteca de consulta sobre l’I.C., promovem treballs d’investigació i som molt actius amb l’eliminació de barreres de la comunicació. Organitzem trobades d’usuaris d’I.C. i fem formació a famílies i a professionals.

Tot això per a facilitar la integració real dels sords implantats coclears a nivell educatiu, cultural, laboral i social; i a totes les edats, ja que l’implant coclear es col·loca mitjançant cirurgia tant a bebès, nens, adolescents, adults, i a gent gran de la 3era i la 4arta edat.