Associació AIRE

Entitat veïnal
https://associacioaire.com/ca/
✉️ Contacte: info.associacioaire@gmail.com (Yolanda)
???? Els podeu trobar els segons dimarts de mes 16 a 18h a la Lleialtat

AIRE és una associació nascuda l’any 2005, que integrem malalts pulmonars i amb problemes respiratoris, de la classe que sigui, i que estem en tractament mèdic, pendents de ser trasplantats o ja trasplantats.

La nostra associació està oberta a tots els pacients de Catalunya i Espanya, en la mesura que ens és possible. Per això estem en coordinació amb altres organitzacions que treballen en el mateix sentit.

Perquè compartint…
-Pots millorar la vida del malalt.
-T’oferim que puguis explicar inquietuds i angoixes, dubtes i necessitats.
-Donem suport i acompanyament moral, psicològic, administratiu i recursos materials.
-Perquè si som un bon grup podem fer que ens escoltin les Administracions per a millorar els serveis mèdics i els recursos.
-Donem pistes als teus familiars perquè sàpiguen com han de tractar-te.