Associació Clauers

Entitat veïnal
https://associacioclauers.org/
✉️ Contacte: mgmontoro@associacioclauers.org (Marina-Gemma)

Els nostres projectes de prevenció son un conjunt de serveis destinats especialment als col·lectius més vulnerables. Se’ls ofereix un acompanyament i un suport en moments de dol o moments vitals delicats per a que aquests puguin superar-se i gestionar-se adequadament, sense que es cronifiquin dinàmiques perjudicials que desenvolupin un problema de salut mental a llarg plaç. Els serveis de prevenció que oferirem també inclouen la creació d’espais d’oci saludable i espais de cures, doncs a vegades és simplement la manca d’aquests la que pot ocasionar una situació de patiment mental.

La intervenció la realitzem amb persones que tinguin problemes de salut mental, ja sigui amb un diagnòstic o no, i amb el seu entorn més proper. Per a fer-ho partim d’una perspectiva holística i sistèmica, doncs considerem que totes les àrees de la vida de la persona (laboral, habitatge, família,…) s’interrelacionen i s’han de tenir en compte si es vol donar el suport suficient per resoldre la problemàtica, així doncs, oferim un acompanyament integral i continuat en tots els serveis d’intervenció.

La formació va dirigida a tota societat ja que la salut mental és cosa de tots. No només es tracta de la pròpia salut mental, que no oblidem que qualsevol persona pot arribar a tenir patiment mental, si no de entre tots formar una ciutadania responsable i inclusiva que permeti unes condicions més accessibles per a les persones que no estan en un bon estat de salut mental.