Col·lectiu Professionals del Treball Comunitari

Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya
https://professionalstreballcomunitari.org/
📨 Contacte: treballadorescomunitaries.cat@gmail.com

El Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya, som professionals de disciplines i formacions diverses que apliquem la metodologia pròpia de la intervenció comunitària, a la nostra feina quotidiana i a les organitzacions on estem vinculades. Compartim el compromís pel treball comunitari i funcionem de manera autogestionada. Els nostres objectius són:
· Promoure la reflexió conjunta.
· Vetllar pel reconeixement de la professió i per la seva pràctica.
· Generar coneixement.
· Vetllar per la qualitat de les polítiques comunitàries i per la seva implementació als territoris.