Diner comunitari – Economia i Societat

Entitat Cooperativista i de Consum responsable
https://twitter.com/DinerComunitari

Associació per a la reforma del sistema de creació i distribució del diner al servei de la transformació social.