Esport3

Associació Esport3
http://esport3.org/
📨 Contacte: mlluch@esport3.org (Mayte)
👉 Les trobareu els dilluns i dimecres de 18 a 19h a la Lleialtat

Esport 3 es dedica al foment, la promoció, la difusió, l’assessorament i la formació en el camp social, cultural i esportiu.

La nostra entitat es va fundar l’any 1983, com a col·lectiu especialitzat en l’àmbit de les activitats lúdiques i esportives per a la vellesa. És, en aquest sentit, una entitat pionera en programes d’activitat física i del lleure adaptats a gent gran al nostre país. Des de l’any 1996, l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3 ha anat ampliant el seu objecte social a altres àmbits d’intervenció a grups de nens, joves, adults, dones adultes i discapacitats psíquics.

Els àmbits d’intervenció actuals de l’ASSOCIACIÓ ESPORT 3 són: activitat física, animació sociocultural, gestió d’instal.lacions, i formació i assessorament.