Fundació Àmbit Prevenció

Entitat veïnal
http://www.fambitprevencio.org/
✉️ Contacte: info@fambitprevencio.org / 932 37 13 76

Àmbit Prevenció va néixer el 1993 influïda per l’impacte social provocat per la pandèmia de la sida. Des de llavors treballem amb diferents col·lectius de persones en situació d’exclusió social donant resposta a les seves necessitats i acompanyant-les en processos d’apoderament, per tal que esdevinguin subjectes actius de transformació i encarin el dia a dia amb l’exercici dels seus drets.

La nostra acció social es recolza sobre els principis de respecte, flexibilitat i horitzontalitat, posant sempre les persones al centre del nostre treball i amb la proximitat com a eina bàsica per a vetllar per la seva salut física, psíquica i social.

Les nostres àrees d’actuació se centren en la reducció de danys que poden causar el consum de drogues i el treball sexual, la reducció de conductes de risc en el col·lectiu de joves, la inserció socio-laboral, la prevenció i sensibilització respecte el VIH/sida i la prevenció i atenció a víctimes de violències masclistes.