Seminari Economia Crítica Taifa

Espai d’autoformació i divulgació
https://seminaritaifa.org/taifa/
✉️ Contacte: jpalacioscivico@yahoo.es (Juan Carlos)

El Seminari Taifa és un espai auto-organitzat, dedicat a l’autoformació i la divulgació de la crítica de l’economia política, amb l’objectiu de contribuir a la transformació de la societat actual envers una societat no capitalista mitjançant la creació i l’impuls del pensament crític des de i per als moviments socials.

Al Seminari d’Economia Crítica Taifa desenvolupem diferents tasques i estudis, dividides en dos eixos d’activitats: activitat interna o auto-formació dels membres del seminari (formada per diferents grups d’estudi dedicats a l’estudi d’autors i textos, debats, etc., dirigits a la formació permanent); activitat externa o de divulgació i formació (organització de cursos i xerrades de caràcter més divulgatiu, participació en mitjans de comunicació, edició de materials i divulgació). Tot encaminat a tenir una incidència política en l’esdevenir d’una societat alternativa al sistema actual).