Manifest Gestió Cívica Eleccions Municipals 2023

Manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana demanant un compromís polític a tots els partits que es presenten a les eleccions municipals del maig de 2023

En aquest manifest les entitats membres de la Plataforma de Gestió Ciutadana, DEMANEM als partits polítics que es presenten a les eleccions municipals per a l’Ajuntament de Barcelona:

1_ Que es comprometin a impulsar la Gestió Cívica.
2_ Que impulsin un acord ciutadà per impulsar la gestió público-comunitària.
3_ Que es comprometin a completar i impulsar la implementació del programa de Patrimoni Ciutadà a tots els barris de la ciutat.
4_ Que incideixin per a que aquest tipus de gestió, on Barcelona és capdavantera, es pugui aplicar a altres municipis de Catalunya, especialment els que pertanyen a la XMESS –Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
5_ Que s’impliquin en disposar d’un marc normatiu a nivell català, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.