«Sants, escenari literari» —certamen de relats curts

Fins al 4 d’abril
Primera edició

El Sants Escenari Literari d’enguany porta una novetat que ens il·lusiona molt. Des de La Lleialtat Santsenca en col·laboració amb Òmnium Cultural convoquem el certamen literari de relats curts«Sants Escenari Literari 2024» amb l’objectiu de fomentar el gust per l’escriptura entre els infants.


Poden presentar-se relats curts de temàtica lliure però inspirats en escenaris de Sants, Hostafrancs o la Bordeta. Els relats han d’estar escrits per infants que actualment cursin educació primària.

Prepareu els vostres treballs (a casa o a l’escola) i feu-nos-los arribar abans del 4 d’abril a comunicacio@lleialtat.cat


Bases del Concurs de relats curts “Sants Escenari Literari 2024”

1. Categories

S’estableixen un total de 3 categories:

• A. Alumnat de 1r i 2n d’educació primària

• B. Alumnat de 3r i 4rt d’educació primària

• C. Alumnat de 5è i 6è d’educació primària

2. Condicions de participació

• Poden participar tots els infants que actualment estiguin cursant educació primària.

• Els treballs poden ser presentats a través de les escoles dels infants o de les seves famílies.

• La participació al certamen és voluntària i el tema és lliure.

3. Requisits de la presentació dels relats

• Els relats curts presentats poden ser individuals o col·lectius.

• Han d’estar escrits en llengua catalana.

• Els treballs han de ser originals, inèdits.

• Han d’estar inspirats en escenaris de Sants, Hostafrancs o la Bordeta.

• L’extensió no pot ser superior a 2 planes dinA4.

• El tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12.

• És imprescindible que els treballs arribin corregits (ortografia, sintaxi i lèxic).

• Cada treball ha de tenir un títol i ha d’anar signat amb un pseudònim.

• Cal incloure la categoria a la qual pertanyen els autors i autores.

4. Tramesa i termini de presentació d’obres

• Els treballs s’han de lliurar en format digital, en format Pdf dinA4, per una sola cara i a doble espai, a comunicacio@lleialtat.cat amb el següent assumpte: ConcursRelatsCurts (Nom i cognoms de l’autor/a + categoria en la que participa).

• El període d’admissió dels treballs comença l’1 de març i finalitza el 4 d’abril de 2024.

5. Jurat

• Es crearà un jurat compost per representants del món educatiu, artístic, literari i cultural. L’organització de «Sants, Escenari Literari» farà una preselecció dels microrelats que, posteriorment, lliurarà al jurat.

• La selecció d’escrits guanyadors es farà tenint en compte la seva qualitat literària, la creativitat dels autors i la seva originalitat en la relació del relat amb Sants.

6. Premis

• El jurat atorgarà un premi per cada categoria, consistent en una inscripció anual de revista (per determinar) i un lot de llibres.

• El lliurament dels premis i la lectura de les obres tindrà lloc al Passeig per la lectura de Sants del dia 20 d’abril (hora a concretar).

7. Qüestions generals:

• El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

• El jurat, conjuntament amb la Lleialtat, resoldrà qualsevol circumstància que no s’hagi previst.

• Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot plantejar a l’organització a través de l’adreça electrònica comunicacio@lleialtat.cat.