La Revolta de les Quintes —ruta per la història de Sants per a no oients

Dissabte 21 de novembre, d’11h a 13h. Preu: 5€/persona
Visita exclusiva per a persones sordes. Amb intèrpret de llengua de signes catalana

[Aquesta visita estava programada pel passat 27 d’abril de 2020 i va ser postposada a causa de l’emergència sanitària de la covid-19]

A finals del segle XIX, l’estat espanyol va estar en guerra quasi de forma constant pel control de les colònies. Per nodrir els exèrcits colonials es feien lleves per sorteig. Els que eren cridats a files havien de complir amb quatre anys de servei i només es podien alliberar trobant un substitut o pagant 2000 pessetes, el sou que un teixidor guanyava en dos anys.

En el sorteig de 1869, l’ajuntament de Sants va voler evitar possibles brots de revolta alliberant tots els mossos del servei, decretant un pagament general repartit entre tota la població.

Però el 4 d’abril de 1870 es tornaren a convocar els joves a quintes per lluitar a la Guerra de Cuba. La resposta no es va fer esperar. Unes 200 treballadores de l’Espanya Industrial van aturar la fàbrica per dirigir-se a l’ajuntament de Sants, on van entrar per la força per cremar les llistes de les quintes.

Començava una revolta que s’estendria pel pla de Barcelona i el Baix Llobregat.

Visita a càrrec de Memòria en Moviment amb un interpretació de Llengua de Signes Catalana de l’associació Més Accés.
Places limitades per ordre d’inscripció: 10 places
* Consulteu les mesures de seguretat i prevenció de la Lleialtat amb motiu de la covid-19* 
——
La visita forma part del cicle de passejades per la història de Sants.