La Troca arrenca un procés participatiu

Es tracta d’un projecte educatiu innovador que vol posar en marxa una Escola Comunitària de Formació Permanent als barris de Sants. Un dels primers passos del projecte és la realització d’un procés participatiu per decidir, de manera col·lectiva, com volem que sigui aquesta Escola comunitària.

Dimecres 25/10 a les 17h
Quines són l’oferta i les necessitats educatives de les persones joves i adultes de Sants?

Dijous 26/10 a les 17h

Què necessita saber una persona jove o adulta avui en dia?

Divendres 27/10 a les 17h
Quin model pedagògic volem?

Dissabte 28/10 a les 10,30h
Model de gestió i construcció de xarxa amb entitats i serveis dels barris de Sants

+info