Presentació de #HabCoopPopular a càrrec de la Fundació Dinamo

Dijous 26/10 a les 18,30h

Un any després de la seva creació la Fundació Dinamo organitza una trobada per explicar-vos que han fet durant tot aquest any i presentar-vos HabCoopPopular, una convocatòria per a l’adjudicació del dret d’usdefruit d’un edifici situat al barri de La Bordeta de Barcelona pel desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat.